Skip to content

Στην συγκεκριμένη σελίδα παρουσιάζεται και αναλύεται η γενικευμένη αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται  όλες οι οντότητες του συστήματος που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια του έργου, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους.

Για την επικοινωνία των εμπλεκομένων μέσων στο προτεινόμενο σύστημα, αναπτύχθηκε πρότυπο Gateway (GW) το οποίιο απαρτίζεται από 2 επιμέρους συσκευές.Πιο την συγκεκριμένα, την Ενδιάμεση Συσκευή Μέσου (ΕΣΜ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) και την  πρότυπη Ασύρματη Συσκευή της Intracom Defense (ΑΣΙ), οι οποίες αναπτύχθηκαν από τους φορείς για τις ανάγκες του έργου. Κάθε μια από αυτές έχουν διαφορετικό ρόλο και αρμοδιότητες στο προτεινόμενο πρότυπο ΜΑΝΕΤ δίκτυο, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή διάχυση της πληροφορίας μεταξύ των εμπλεκομένων μέσων.

ΕΣΜ

  1. Τοπική σύνδεση με το τερματικό του χειριστή (Tablet για τα εμπλεκόμενα μέσα και Desktop για τον επίγειο σταθμό εδάφους), για την συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομέων που δημιουργούνται σε αυτά, όπως γεωγραφική θέση (GPS), ταχύτητα, μηνύματα και λοιπά γεωγραφικά στοιχεία επιχείρησης (σημεία – διαδρομές δράσης, απογορευμένες περιοχές για προσέγγιση κτλ).
  2. Προώθηση των δεδομένων αυτών στις ΑΣΙ για την διάχυση στα υπόλοια εμπλεκόμενα μέσα (όταν υπάρχει σύνδεση στο ΜΑΝΕΤ).
  3. Προώθηση των δεδομένων στα υπόλοιπα μέσα από εναλλακτικό κυψελωτό δίκτυο (όταν δεν υπάρχει σύνδεση ΜΑΝΕΤ).

Για την περάτωση των παραπάνω σημείων δημιουργήθηκαν από την ομάδα του Π.Θ. κατάλληλα πρωτόκολλα επικοινωνίας και APIs, που εκτελούνται στην ΕΣΜ και καθιστούν εφικτή την επικοινωνία αυτών, τόσο με τις ΑΣΙ όσο και με τα τερματικά των χειριστών (Tablet – Desktop). Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκαν “delay tolerant” μηχανισμοί στις ΕΣΜ, για την διατήρηση και την αποστολή δεδομένων υπό εξαιρεττικά αντίξοες δικτυακές συνθήκες (μερική αδυναμία αποστολής μέσω ΜΑΝΕΤ, ή/και αποτυχιά αποστολής από το εναλλακτικό κυψελωτο δίκτυο της ΕΣΜ).


ΑΣΙ

  1.  Διάχυση των μετρήσεων που προωθήθηκαν από την ΕΣΜ στα υπόλοιπα μέσα, μέσω του πρότυπου δικτύου ΜΑΝΕΤ (τοπολογία ad-hoc 1hop ή και περισσότερα).
  2. Κρυπτασφάλιση των μεταφερόμερων δεδομένων στο επίπεδο ασύρματης ζεύξης.
  3. Εκτέλεση αλγορίθμων για την αποφυγή και καταπολέμηση των ασύρματων παρεμβολών.

Για την περάτωση των παραπάνω σημείων δημιουργήθηκαν από την ομάδα της IDE. κατάλληλοι μηχανισμοί στην ΑΣΙ που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την πιστοποίηση των δεδομένων που μεταφέρονται στο προτεινόμενο ΜΑΝΕΤ δίκτυο.


Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, όλες οι πληροφορίες που μεταφέρονται μεταξύ των εμπλεκομένων μέσων, δημιούργουνται είτε από τις κινητές συσκευές των χειριστών (Tablets), είτε στον επίγειο σταθμό εδάφους (Desktop). Για τον λόγο αυτό κατά την διάρκεια του έργου, δημιουργήθηκε κατάληλλη εφαρμογή από την ομάδα της IDE, η οποία είναι δυνατόν να απεικονίσει και παράξει και να διαμοιράσει όλες τις πληροφορίες του προτεινόμενου συστήματος (γεωγραφική θέση μηνύματα κτλ). Επιπρόσθετα, από την ομάδα της Inspire Web, αναπτύχθηκε κινητή εφαρμογή η οποία αντίστοιχα μπορεί να απεικονίζει και τα παράγει όλα τα υπό εξέταση δεδομένα. Οι 2 παραπάνω εφαρμογές υλοποιούν όλα τα σχήματα και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που εκτελούνται στις ΕΣΜ που δημιουργήθηκαν από την ομάδα του Π.Θ.. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η συλλογή και αποθήκευση όλων των δεδομενων στις βάσεις των ΕΣΜ, αλλά και η περεταίρω προώθηση αυτών στα υπόλοιπα μέσα.

Τα αποτελέσματα των τελικών δοκιμών του έργου μπορούν να βρεθούν εδω.

Skip to content