Επίσκεψη Π.Θ. στην 1η ΤΑΞΑΣ

Στο πλαίσιο Ενότητας Εργασίας του προγράμματος, αντιπροσωπεία του Π.Θ. επισκέφτηκε την Τετάρτη 23/2/2022 την 1η ΤΑΞΑΣ και πραγματοποίησε αρχικές δικτυακές δοκιμές στα εξεταζόμενα μέσα του προγράμματος. Ακολούθησε συνάντηση με τον κ. Κουκούλη (Ταξιάρχο 1ης ΤΑΞΑΣ) και με αξιωματικούς της μονάδας.